1.4.2023 toteutuneessa kaupassa HonkaEnergy Oy:n kaukolämpöliiketoiminta Honkajoen taajamassa siirtyi Vatajankosken omistukseen.

HonkaEnergyn ydinliiketoimintaa on lämpöpumppujen täyden palvelun myynti- ja asennuspalvelu ympäri Suomen. Toteutuneen yrityskaupan myötä pääsemme panostamaan tähän jatkossa entistä tehokkaammin.

Lue mediatiedote Vatajankosken sivuilta >